“Våra förväntningar är avgörande för barnens resultat”

Vad är det som gör att Vittra Landborgen i Helsingborg lyckas så väl med sitt uppdrag?– Vi har en stark gemensam elevsyn och ett salutogent förhållningssätt. Det är vi vuxna som kan ändra undervisningen och vårt förhållningssätt, vi får inte fastna i problembeskrivningar utan behöver fokusera på det som fungerar och på att hitta lösningar där vi ser utmaningar.Så säger Pernilla Svensson, rektor på Vittra Landborgen och utsedd till årets ledare inom lärande på AcadeMedia.

För Pernilla Svensson var det viljan att göra matematik- och NO-ämnena begripliga som gjorde att hon utbildade sig till lärare. När hon för snart tio år sedan fick frågan om att bli rektor hade hon erfarenheter både som lärare och utvecklingsledare i bagaget. Hon hade också fått gedigen kunskap om skolans styrdokument efter att ha utvecklat bedömningsstöd till den nya läroplanen, Lgr11 vid Göteborgs universitet. 

 – Jag gick in i rollen med en särskild förståelse för uppdraget och visste vad jag ville trycka lite extra på. I rektorsuppdraget fick jag det som jag saknat i min roll som utvecklingsledare. Jag fick arbeta med helheten. För att ha en god förbättringskapacitet på skolan behöver man se till alla delar i verksamheten och ständigt utveckla och anpassa organisationen.

Att det blev Vittra var ingen slump. Pernilla Svenssons värderingar stämmer väl överens med Vittras syn på lärande. 

– För mig är det helt avgörande att lärande utgår från en helhetsbild och sker i ett sammanhang. Vi kan inte bara fokusera på att förmedla kunskap. Vi måste också arbeta med de sociala bitarna och se vikten av goda relationer. Våra förväntningar är avgörande för barnens resultat och deras tankar som sig själva. Det är extra viktigt för de barn vars tilltro till sig själva ibland sviktar av olika anledningar, säger hon.

Stora kontraster i uppdraget 

Det som utmärker rektorsrollen är bland annat att det är många olika intressen som man behöver ta hänsyn till. 

– Jag behöver balansera ett stort administrativt uppdrag med det pedagogiska ledarskapet. Det är inte alltid synkade. Jag tror också att vi rektorer behöver lägga en större vikt på de mjuka värdena och vår närvaro än andra chefsroller. Ena stunden kan jag behöva trösta en ledsen femåring för att strax därefter leda personalmöten. Relationerna ställer andra krav, men det är också det som ger en sådan tillfredsställelse, säger hon.

Ta till vara på lärdomar systematiskt

I början av året fick hon AcadeMedias utmärkelse som årets ledare i kategorin lärande. Vittra Landborgen har under lång tid haft en jämn och hög kvalitet i undervisningen. Förra året kom alla elever in på sitt förstahandsval till gymnasiet.

– Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete, och anpassar organisationen efter de behov som finns. Genom att ta tillvara på våra lärdomar övar vi upp vårt organisatoriska och kollektiva minne. Vi är noga med att inte tappa processer och utvecklingsområden som varit lyckade. Det kräver en god systematik i utvecklingsarbetet och i alla processer.

Hur går det till?

– Det kan till exempel handla om att vi hittar en lyckad rutin för hur vi arbetar med övergångar mellan raster och lektioner eller hur vi arbetar med stöd till våra tvåspråkiga elever. Då ska informationen skrivas in i vår verksamhetsplan och andra liknande processer för att underhållas. Det är viktigt för att vi har en samsyn, då blir det också lättare för nya medarbetare att komma in i jobbet och vi blir inte så känsliga för förändringar.

Barnens röst är viktig och räknas 

Alla Vittras skolor arbetar med kvartersmål, det vill säga projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Helsingborgs stad och Vittra Landborgen samarbetar för att skapa en smartare och mer hållbar stad ur både ett socialt och miljömässigt perspektiv.

– Det händer mycket i Helsingborg kopplat till innovation och hållbar utveckling. Våra barn och elever har till exempel fått ta fram förslag på modeller för mer hållbara aktiviteter i staden och politikerna har lyssnat på vad eleverna tänker om framtiden, säger Pernilla Svensson.

Hon återkommer ofta till hur viktigt det är att tro på varje elev och få dem att känna sig sedda.

– För oss är det så viktigt att ge barnen en röst, och få dem att förstå att deras röst räknas och är viktig. Det kan ta sig uttryck på olika sätt. För en del kan det innebära att våga prata inför en liten grupp. Vi har också ordnat demonstrationer och skrivit insändare samt odlat i stadsmiljön för att bättra på livsvillkoren för insekter. Arbetet flätas samman med skolans demokratiuppdrag, och elevernas intresse för de här frågorna växer när de sätts i ett sammanhang. Eleverna ser att de räknas och kan göra verklig skillnad, berättar hon.

– Vårt uppdrag handlar om att rusta dem med mod, motivation att förmågan att ta kontroll över sig själva och sina egna mål.  Vi vill lära våra elever att ta ansvar för sig själva, sitt välmående och sina resultat och inte skylla på faktorer utanför sig själva.