Hej Vittra Örebro!

Fjärde terminen på Vittra Örebro är i full gång och snart har skolan funnits i två hela läsår. Vi ställde några snabba frågor till personalen för att kolla läget på skolan.

Vad är det bästa med Vittra Örebro?

Det bästa med Vittra Örebro är att fokus ligger på medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur. Vår personalgrupp har goda värderingar och vi har ett inkluderande klimat. Att vi tillsammans med våra elever får vara med och forma en ny skola är väldigt roligt och givande. Vi har utvecklats och samlat på oss erfarenheter för varje termin som har gått.

Vittra Örebro är en mindre högstadieskola, ingen är anonym utan alla känner i stort sett alla och det främjar  en god stämning på skolan. Hos oss möter vi eleverna på deras individuella nivåer, gör dem medvetna om sin egen förmåga och hjälper dem framåt i sitt lärande.

Vi ser fram emot att tillsammans utvecklas vidare och ge våra elever bästa tänkbara undervisning och rusta dem för gymnasiet som är deras nästa steg i livet. 

Ni är en mobilfri skola, kan ni berätta mer om det?

För att öka fokus på undervisningen och lärandet under skoldagen har vi valt att vara en mobilfri skola. Det innebär att eleverna lämnar in sin mobil till ansvarig pedagog på morgonen när de kommer och hämtar ut den igen efter skoldagens slut. 

Vilka positiva effekter ser ni av det?

Utöver fördelen med att det blir färre distraktionsmoment i klassrummet, minskad stress och att eleverna får skärmvila minskar den mobilfria skolan också risken för kränkningar och diskriminerande handlingar via sociala medier i skolminjö. Det blir en lugnare och tryggare studiemiljö för våra elever.

Apropå trygghet, hur jobbar ni mer med trygghet hos er?

För ökad trygghet på skolan har vi en elevcoach som ingår i skolans trygghetsteam tillsammans med kurator och biträdande rektor. Trygghetsteamet lyfter frågor som rör trivsel och trygghet på skolan och de kompletteras också av trivselledare utsedda bland eleverna. Under rasterna finns det alltid personal som rör sig i korridorerna så att vuxna alltid finns nära eleverna för att främja trygghet och ordning. 

Era lokaler ligger några våningar upp i en vacker stor gammal byggnad, men hur fungerar det med skolgården då?

Det funkar bra, Skolgården hittar man på innergården av byggnaden och i anslutning till ett grönområde. Här finns en ny multiarena där eleverna kan spela fotboll och basket. Det finns även möjlighet att spela pingis och att gunga. För att engagera eleverna i olika aktiviteter hjälper trivselledare till även ute på skolgården och kan erbjuda flera olika aktiviteter. 

Elever spelar fotboll på multiarenan på Vittra Örebros skolgård.