Invigning av Vittra Gävle

Fredag den 4 februari är det dags för invigning för elever och personal när Friskolan Lyftet officiellt byter namn till Vittra Gävle.

Vittra Gävles rektor står bredvid en Vittra-flagga i skolan.

Carlos Santis, rektor på Vittra Gävle

– Det känns väldigt bra att bli en del av Vittra. Jag är stolt över den utveckling vi haft de senaste åren och ser fram emot att fortsätta den resan. Med en stabil och långsiktig ägare som AcadeMedia får vi bra förutsättningar att skapa en ännu bättre verksamhet för våra barn och elever, säger rektor Carlos Santis. 

Friskolan Lyftet blev en del av AcadeMedia i augusti 2021. Genom namnbytet till Vittra Gävle blir skolan officiellt en av 24 skolor inom Vittra. Detta innebär bland annat att skolans medarbetare blir en del av en större skolorganisation och får möjlighet att samverka med lärare på andra Vittraskolor runt om i Sverige. 

– På fredag kommer vi att uppmärksamma namnbytet genom att fira detta tillsammans med elever och lärare. På grund av restriktionerna så kan vi tyvärr inte bjuda in vårdnadshavare men det kommer definitivt att bli en minnesvärd dag för eleverna, säger Carlos Santis.

Under våren kommer det att göras flera satsningar för skolans elever. Skolgården kommer att rustas upp och inom kort får eleverna en egen nyhetsredaktion som kommer att integreras i undervisningen. Redaktionen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med omvärldsbevakning, skapa poddar eller nyhetsinslag. Genom redaktionen kan undervisningen ta avstamp i det som sker i samhället och koppla det till respektive ämne i skolan.

– Skolan är viktig för sitt närområde och jag är imponerad av deras utvecklingsarbete och elevernas förbättrade kunskapsresultat. Vi delar synen på vad som kännetecknar en bra skola och det finns mycket som stämmer överens med hur vi jobbar inom Vittra. Det ska bli spännande att få vara en del av skolans fortsatta utveckling, säger Anneli Wisén, utbildningsdirektör för Vittra.