SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Adolfsberg

Tips inför förskolevalet

Att välja förskola kan vara svårt, särskilt om det är första barnet eller att man nyligen har flyttat till ett nytt området. Ett tips för att underlätta valet är att lista de faktorer som är viktiga för dig som förälder och att använda listan som underlag när du besöker olika förskolor och jämför dem.  Förskolor brukar i regel anordna öppna hus eller anordna visningar av verksamheten, försöka att hinna gå på några sådana aktiviteter och passa på att pratat med både ledning och pedagoger för att få en bra bild av den pedagogik och den omsorg som just den förskolan erbjuder.

Det första mötet med förskolan säger mycket, den magkänsla man får när man kommer in på förskolegården eller in i själva förskolan är viktig. Därför är det viktigt att ta sig tid att besöka flera förskolor och bilda sig sin egen uppfattning om vad som är bra för just ditt barn. Det är viktigt att titta på hur pedagogerna på förskolan möter barnen och hur barnen bemöter varandra. Att prata med andra föräldrar, läsa på olika webbsidor och titta på sammanställt underlag så som svar på kundenkäter ger ytterligare en bild som är värdefull att väga in i valet.

Tips på frågor vid ett besök eller annan kontakt:

  • Hur organiserar man barngrupperna? Åldersintegrerat, små, större, tvärgrupper osv. Vad är viktigt för för er?
  • Hur ser samverkan mellan förskola och hem ut?
  • Vilken kompetens finns på förskolan? Hur fördelas förskollärarna på förskolan?
  • Hur dokumenterar förskolan barnens utveckling och lärande?
  • Utevistelse – Fråga hur mycket och på vilket sett förskolan bedriver sin utevistelse, fråga även vilka övriga områden de brukar besöka?
  • Vilken mat serveras på förskolan?
  • Hur går intagningen till?
  • Hur går inskolningen till?
  • Vad förväntas av er som föräldrar?

Skolvalet.nu – frågor och svar

På sidan www.skolvalet.nu som friskolornas riksförbund driver kan du läsa mer om hur ett skolval går till och vad som gäller generellt sett kring friskolor och skolval.

http://skolvalet.nu/fragor-och-svar-forskolan/

Hittade du inte vad du letade efter?