SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Adolfsberg

Rutiner och blanketter

Sjukfråvaro förskola

Sjukanmälan till förskolan gör du på 042-490 70 72 eller 042-490 70 73 innan kl. 08.00. Du behöver inte göra sjukanmälan varje dag utan återkommer till förskolan senast kl. 13.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka.

Sjukfrånvaro skolan

Sjukanmälan gör du enklast på SchoolSoft, https://sms8.schoolsoft.se/vittra men du kan även ringa 042-490 70 70 innan kl. 08.15. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Närvarorapportering i skolan

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk 1-9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Ansökan om ledighet hittar ni på SchoolSoft.

Ledighet från fritidshemmet och förskolan

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Anmälan till loven ska göras senast två veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca 6 veckor innan ditt barn ska vara ledig. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten för de barn som ska vara här. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i det veckobrev som ansvarspedagogen skickar ut.

Hittade du inte vad du letade efter?