×

 

Om oss på Vittra Adolfsberg

Hos oss går barn och elever från förskolan upp till årskurs 9

På Vittra Adolfsberg vill vi möta våra elevers individuella behov. Därför jobbar våra pedagoger i nära relationer med våra elever, med ett varmt och tydligt förhållningssätt. Våra ordningsregler gör att eleverna känner tydlighet kring vad som förväntas. För vi vet att trygga elever som lär känna sig själva förstår samhället bättre och känner att de kan påverka det.

Vittra Adolfsberg ligger i Helsingborg och har ljusa, nyrenoverade lokaler.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Vittraskolorna

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.
omvittraadolfsberg