SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Adolfsberg

Kontakt

Besöks- och postadress

Södra Hunnetorpsvägen 52
256 62 Helsingborg

Administrationen

042-490 70 70, e-post: adolfsberg@vittra.se

Sjukanmälan förskola

Sjukanmälan till förskolan gör du på 042-490 70 72 eller 042-490 70 73 innan kl. 08.00. Du behöver inte göra sjukanmälan varje dag utan återkommer till förskolan senast kl. 13.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka.

Sjukanmälan grundskola

Sjukanmälan gör du enklast på SchoolSoft, https://sms8.schoolsoft.se/vittra men du kan även ringa 042-490 70 70 innan kl. 08.15. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Förskola

Vår förskola har öppet vardagar kl. 06.00-18.00.

Förskolechef: Christer Gustafsson, christer.gustafsson@vittra.se 0705-39 46 29
Avdelning Solen: 042-490 70 72 och 0733-65 00 33
Avdelning Stjärnan: 042-490 70 73 och 0766-47 05 06

Grundskola

Vår grundskola har öppet vardagar kl. 08.30-15.00.
Rektor: Christer Gustafsson, christer.gustafsson@vittra.se 0705-39 46 29
Biträdande rektor: Cornelia Ericsson, cornelia.ericsson@vittra.se, 0761-413986
Biträdande rektor: Sara Hanny, sara.hanny@vittra.se, 0761-01 64 37
Arbetslagsledare (åk F-3): Marie Jörsand, marie.jorsand@vittra.se, 042-490 70 71
Arbetslagsledare (åk 4-9): Håkan Magnusson, hakan.magnusson@vittra.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Ewa Björkqvist, ewa.bjorkqvist@vittra.se, 042-490 70 70
Skolläkare: Michael Hanfler , kontaktas via skolsköterska
Skolpsykolog: Tobias Hänninen, nås via rektorn
Kurator: Annika Nilden, annika.nilden@vittra.se 
Studie- och yrkesvägledare: Karolinka Stojovska, kontaktas via hakan.magnusson@vittra.se

Fritidshem

Vårt fritidshem har öppet vardagar kl. 06.00-18.00.
Telefon fritids: 042-490 70 71

Vår policy kring återkoppling

Under dagen när verksamheten är igång är det lättast att kontakta oss via mejl. Alla inkommande mejl ska enligt vår policy besvaras senast nästföljande dag. I övriga frågor hänvisar vi dig till vår administration under dess telefontider.

Kontakta oss via vårt formulär

Hittade du inte vad du letade efter?