SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Adolfsberg

Uppföljning och dokumentation

Betyg (åk 6-9)

Betygsutdelning sker två gånger per år. Vid höstterminens och vårterminens slut får eleverna kopior på betygen vid skolavslutningen (hemskick vid frånvaro). Vid skolavslutningen i åk 9 får eleverna sina originalbetyg i handen.

Skriftligt omdöme (åk 1-5)

Ett skriftligt omdöme med framåtsyftande kommentarer i samtliga ämnen man har haft undervisning i under året finns på SchoolSoft i samband med vårterminens slut och ligger till grund för höstens första utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Sker i början av varje termin. Första samtalet under höstterminen ligger till grund för den Individuella utvecklingsplanen (IUP) som revideras i samband med det andra utvecklingssamtalet som sker på vårterminen.

Vittraomdöme

Eftersom vi ser hela elevens utveckling som viktig sätter vi även upp mål för elevens personliga utveckling. I slutet av läsåret skriver vi ett omdöme om elevens utveckling i övrigt, ett Vittraomdöme. Eleven får sitt Vittraomdöme i slutet av varje läsår.

Vittrabok

Elevens egen bok för att följa och planera sitt lärande och för att sätta en tydlig struktur för skolveckan. Vittraboken ger dig som förälder en möjlighet till en löpande inblick och delaktighet i elevens utveckling. Vittraboken har olika form beroende på åldersgrupp.

SchoolSoft

Vår lärplattform där vi löpande dokumenterar elevernas kunskapsutveckling samt lägger upp uppgifter och arbetsmoment kopplat till varje ämne. Här finns elevens IUP och Vittraomdöme, veckoscheman och läsårsplanering. När risk finns att eleven inte når kunskapskraven ska ni i hemmet tidigt få information om det innan den formella dokumentationen sker i SchoolSoft.

Hittade du inte vad du letade efter?