Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Adolfsberg

Uppföljning och dokumentation

Betyg (åk 6-9)

Betyg ges två gånger per år. Vid höstterminens och vårterminens slut sänds betygen hem per post vid skolavslutningen. Vid skolavslutningen i åk 9 får eleverna sina originalbetyg i handen.

Skriftligt omdöme (åk 1-5)

Ett skriftligt omdöme med framåtsyftande kommentarer i samtliga ämnen man har haft undervisning i under året finns på SchoolSoft i samband med vårterminens slut och ligger till grund för höstens första utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Sker i början av varje termin. Första samtalet under höstterminen ligger till grund för den Individuella utvecklingsplanen (IUP) som revideras i samband med det andra utvecklingssamtalet som sker på vårterminen.

Vittrabok

Elevens egen bok för att följa och planera sitt lärande och för att sätta en tydlig struktur för skolveckan. Vittraboken ger dig som förälder en möjlighet till en löpande inblick och delaktighet i elevens utveckling. Vittraboken har olika form beroende på åldersgrupp.

SchoolSoft

Vår lärplattform där vi löpande dokumenterar elevernas kunskapsutveckling samt lägger upp information till elever och vårdnadshavare. Här finns elevens IUP och Vittraomdöme, veckoscheman och läsårsplanering. När risk finns att eleven inte når kunskapskraven ska ni i hemmet tidigt få information om det innan den formella dokumentationen sker i SchoolSoft.

Hittade du inte vad du letade efter?