SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Adolfsberg

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Elevråd

Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Föräldraråd

Vår skola/förskola har ett föräldraråd med ett 1-2 föräldrarepresentanter från miniorlaget, juniorlaget och seniorlaget samt förskolan. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor. Meddela rektor om du är intresserad av att delta.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?