Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Adolfsberg

Delaktighet och samverkan

Klassråd och elevråd i skolan

Varje ansvarsgrupp har klassråd och punkter från dessa klassråd tar elevrådsrepresentanter med sig till elevrådet som möts 3-4 gånger per termin tillsammans med skolledningen.

Föräldraråd förskola och skola

Ledningen för förskola och skola bjuder in till öppna föräldraråd minst en gång per termin där inbjudan går ut i god tid innan och vårdnadshavare som är intresserade får inkomma med verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje läsår genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?