Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Adolfsberg

Den dagliga verksamheten

Hos oss på Vittra Adolfsbergs förskola finns det två avdelningar, Solen och Stjärnan.  Varje avdelning består av barn mellan 1 – 5 år.

Våra lokaler är anpassade för förskolebarn. Lärmiljön både inne och ute ändras efter barnens behov. Lärmiljön ska uppmuntra till att undersöka, prova, lära och skapa samspel mellan barnen och pedagogerna. Den ska vara inspirerande, engagerande, utmanande, rolig och lärorik.

Lämning och hämtning

Ditt barns tider på förskolan styrs av dina arbets-/studietider. Om ni har rätt till 15 timmars barnomsorg på grund av att ni är arbetssökande eller är föräldralediga så erbjuder vi ert barn omsorg mellan kl. 08.30 och 13.30 tisdagar, onsdagar och torsdagar. För övriga finns möjlighet att lämna på förskolan från kl. 06.00. Förskolan stänger kl 18.

 

Ansvarspedagog

Som förälder har du kontakt med alla pedagoger i arbetslaget för att följa ditt barns utveckling och vardag på förskolan. I våra verksamheter finns  en ansvarspedagog för varje barn. Pedagogen är ansvarig för barnsamtal, inskolningssamtal och avslutningssamtal, samt för  individuella inlägg på vår digitala plattform Schoolsoft.

Daglig samling

Vi försöker möta varje barns behov med sång, motorik, natur, språk och mycket samspel med varandra. Under förmiddagen jobbar vi med olika projekt där våra prioriterade mål är i fokus och varje dag möts vi i någon form av samlingar stora eller små.

Schema

Ditt barns schema lämnar du till pedagogerna på förskolan. Behöver du en ny blankett är det bara att meddela oss. Alla nya föräldrar får hem ett schema i inskolningsmaterialet inför inskolningsveckan.

Hittade du inte vad du letade efter?