Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Adolfsberg

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:

Skolsköterskan
Södra Hunnetorpsvägen 52
25662 Helsingborg

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Skolsköterska: Ewa Björkqvist telefon 042-490 70 76, 0725-622464 eller mejl: ewa.bjorkqvist@vittra.se
Skolläkare: kontaktas genom skolsköterskan.
Skolkurator: Annika Nilden: annika.nilden@vittra.se 
Specialpedagog: Maria Trappe: maria.trappe@vittra.se
Speciallärare: Sara Skoow: sara.skoow@vittra.se

Hittade du inte vad du letade efter?