Redaktionen på Vittra

Redaktionen är vår egna hub för omvärldsbevakning. Det är ett sätt att engagera våra barn och elever att tidigt ta del av, analysera och bidra till omvärlden samt att kritiskt granska media och källor. Här kan eleverna att bland annat genomföra research, spela in poddar, skriva reportage eller sända live.

Ett exempel på detta är vår egna reportageserie Vittra möter där våra elever intervjuar personer från olika branscher. Journalist, musikproducent och politiker är några av de olika yrken vi får lära oss mer om. På så sätt tar Vittra skolan ut i samhället och samhället in i skolan.

Har du missat Vittra möter? Se alla avsnitt via knappen nedan!