Anneli Wisén berättar om Vittras pedagogik

Nu har våra samhällsengagerade för- och grundskolor verkligen kommit igång med terminen.

Vår utbildningsdirektör Anneli Wisén passar därför på att skicka med en hälsning till alla barn, elever, personal och vårdnadshavare. Läsåret kommer bjuda på många nya och utvecklande erfarenheter där våra barn och elever får arbeta med express yourself, redaktionerna och kvartersmålen.