Elevhälsan

Hälsoundersökning

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv lätt upptäcker dem. Det kan exempelvis gälla syn- eller hörselnedsättning, tillväxten eller ryggsnedhet s k. skolios. Vid vissa åldrar sker därför hälsobesök hos skolsköterskan.

Löss

Löss går ibland i våra skolor och många barn drabbas. Det är viktigt att informera varandra och att regelbundet luskamma vid varje terminsstart för att tidigt upptäcka eventuella löss och behandla den som drabbats.

Mottagning

Skolsköterskan har regelbunden telefontid och mottagningstid på sin skola. Elever och föräldrar är välkomna att kontakta skolhälsovården för råd i frågor som rör elevens hälsa och välbefinnande. Skolhälsovården kan också hjälpa till med skolrelaterade hälsoproblem, exempelvis huvudvärk, magont eller sömnbesvär mm.

Det är bra om skolhälsovården kontaktas vid medicinska problem eller sjukdom som kan ha inverkan på elevens skolsituation eller välbefinnande. 

Skolsköterskemottagning
Skolsköterskan Jette Petersen finns på Vittra Gerdsken måndag - fredag. Hon nås lättast via mail jette.petersen@vittra.se
Hon är tillgänglig på telefon 0322-73686 måndag - fredag kl 8 - 9 och måndag, onsdag och torsdag kl 14 - 15. Öppen skolsköterskemottagning måndag - fredag kl 11.30 - 12.30.

Läkarmottagning
Tidsbeställd mottagning på skolan sker vid några tillfällen/termin. Ta kontakt med skolsköterskan för att boka tid. Skolläkare är Christer Forsell.

Kurator
Skolkurator Alexandra Löfving arbetar tisdagar och onsdagar. Hon nås lättast via mail alexandra.lofving@vittra.se eller telefon 0322 - 736 70.

Vaccination

Inför varje vaccination ges information och meddelande hem. Elever födda 2002 och efter erbjuds sina vaccinationer i årskurs 2 och 8.

Elever födda till och med 2001 erbjuds sina vaccinationer i årskurs 4 och 6 som tidigare.

För närvarande pågår planering även för att vaccinera mot livmoderhalscancer, så kallad HPV-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet.

Mottagning

2011-11-15

Skolsköterskan har regelbunden telefontid och mottagningstid på sin skola. Elever och föräldrar är välkomna att kontakta skolhälsovården för råd i frågor som rör elevens hälsa och välbefinnande. Skolhälsovården kan också hjälpa till med skolrelaterade hälsoproblem, exempelvis huvudvärk, magont eller sömnbesvär mm.

Det är bra om skolhälsovården kontaktas vid medicinska problem eller sjukdom som kan ha inverkan på elevens skolsituation eller välbefinnande.

Skolsköterskemottagning
Skolsköterskan Jette Petersen finns på Vittra Gerdsken måndag - torsdag. Hon nås lättast via mail jette.petersen@vittra.se eller meddelanden i SchoolSoft.
Hon är tillgänglig på telefon 0322-73686 måndag - torsdag kl 8 - 9 och måndag, onsdag och torsdag kl 14 - 15. Öppen skolsköterskemottagning måndag - torsdag kl 11.30 - 12.30.

Läkarmottagning
Tidsbeställd mottagning på skolan sker vid några tillfällen/termin. Ta kontakt med skolsköterskan för att boka tid. Skolläkare är Christer Forsell.

Kurator
Skolkurator Alexandra Löfving arbetar tisdagar och onsdagar. Hon nås lättast via mail alexandra.lofving@vittra.se eller telefon 0322 - 736 70.

Hälsoundersökning

2011-11-14

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv lätt upptäcker dem. Det kan exempelvis gälla syn- eller hörselnedsättning, tillväxten eller ryggsnedhet s k. skolios. Vid vissa åldrar sker därför hälsobesök hos skolsköterskan.

Vaccination

2011-11-13

Inför varje vaccination ges information och meddelande hem. Elever födda 2002 och efter erbjuds sina vaccinationer i årskurs 2 och 8.

Elever födda till och med 2001 erbjuds sina vaccinationer i årskurs 4 och 6 som tidigare.

För närvarande pågår planering även för att vaccinera mot livmoderhalscancer, så kallad HPV-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet.

Löss

2010-09-22

Löss går ibland i våra skolor och många barn drabbas. Det är viktigt att informera varandra och att regelbundet luskamma vid varje terminsstart för att tidigt upptäcka eventuella löss och behandla den som drabbats.

Dela med andra: